Bli en ännu mer kompetent bolagsägare!

I snart 30 år har jag varit verksam som entreprenör, delägare och ledare i stora och små bolag. Längs vägen har jag också ägnat mycket tid åt att stötta andra ägare i deras vardag. Jag startade Ägarstödet Sverige för att kunna utmana, utveckla och förbättra fler ägare mot ett stabilt, hållbart och mer värdefullt bolag.
Våra tjänsterKontakta oss

Hyra en styrelseordförande är svårt lätt

Det går inte att sälja ett bolag smidigt och snabbt!

Rekrytera styrelsekompetens tar lång kort tid

Det är svårt lätt att komma igång med en extern styrelse

"'Jag älskar business och att stötta ägare och ledare i sina roller. Att det sedan ofta leder till att ägarna kan frigöra större kapital genom framgångsrika exit är bara plus."

  // Christian Karlsson, Ägarstödet Sverige

Christian Karlsson, the story

Christian är entreprenör med Vd-erfarenheter från såväl små som medelstora partnerägda- och familjeägda bolag men även som ledare i flera större internationella konsultbolag. Genom åren har Christian varit partner och transformerat affärsområden inom PwC och i det senaste uppdraget som delägare och regionchef på ASPIA.  Han har även under de senaste 10 åren hjälpt entreprenörer och företagsägare att utvecklas och skapa värde genom Vd- och styrelsecoaching. Christian arbetar i styrelser hos familjeföretag såväl som börsnoterade bolag och ger rådgivning genom tjänsterna Ägarlunch och Hyr en Styrelseordförande med fokus på rådgivning ”från ägarlett till ägarstyrt. Christian agerar dessutom transaktionsrådgivare vid ägarskiften med allt från förberedelser inför till försäljning av bolag. Under 2023/2024 var Christian med och skrev den mycket populära boken Ägarguiden – Utveckla din ägarkompetens – 12 framgångsfaktorer som på ett tydligt och lättbegripligt sätt hjälper ägare till framgång.

ÄGARLUNCHER

Det handlar många gånger bara om att komma igång! Ägare kan behöva hjälp även om det bara handlar om att få lite startgas till dialogen.  

 Byt miljö och kom igång. Ägarstödet erbjuder ägarluncher för att komma igång med frågorna. På två timmar får du byta miljö, äta en god lunch, du får boken Ägarguiden. Vi utmanar, utvecklar och förbättrar ägarnas väg mot ett ännu bättre, mer hållbart och mer värdefullt bolag.

ÄGARSTÖDET M&A

Vi projektleder köp- och försäljningsprocesser av bolag i alla branscher. Vi tar uppdragen med målet att ha hittat en köpare inom 90 dagar. Vi tar inga fasta avgifter, inga dolda kostnader. Lyckas vi inte så kostar det inget. Det är en trygghet för dig och en morot för oss!

Vi bistår även med kapitalanskaffning och kontakter för olika lån.

 

ÄGARSSTÖDET ETC

Ägardirektiv, Styrelseutvärderingar och styrelserekrytering etc.

Årsredovisning, bokslutsdispositioner och inkomstdeklaration etc.

Önskar du hjälp med löpande redovisning så har vi även effektiva och digitala lösningar att stötta dig med.

Vanliga utmaningar eller frågor hos våra kunder…

– Önskar tillväxt
– Vill köpa eller sälja hela eller delar av verksamheter
– Vill professionalisera styrelsen eller komma igång med ett ägarforum
– Ser behov av Chefs- & ledarutveckling
– Behöver hjälp med kapitalanskaffning
– Vill förstå och följa upp bolaget genom förbättrad ekonomistyrning