Våra tjänster

ÄGARSTÖDET

 

Executive Gigs - Våra tjänster - Bollplanket

 

Aktivera styrelsen

 • Det kanske har blivit lite för familjärt
 • Ni har svårt att ställa krav på varann
 • Det behövs mer ordning och reda framåt
 • Möten förbereds inte som de borde
 • Ni vill bli mer professionella
 • Bygg bolaget så att det är säljbart imorgon

Hyr en styrelseordförande

Testa hur det kan fungera med en extern ordförande som leder styrelsemöten under en period. Ingen bindningstid och arbetet inkluderar samtal, mail och resonemang mellan mötena.

Rekrytera en formell styrelseordförande

Efter hyresperioden kan rollen övergå i en mer strukturerad ordförande roll.

I dagsläget kan inte ledamöter fakturera för detta utan det hanteras som lön med sociala avgifter i bolaget (dock utan rätt till övriga personalförmåner och pensioner etc). Arvode enligt överenskommelse utifrån omfattning av uppdraget.

Ägarluncher

 

 • Skapa ny energi bland ägarna!
 • Låt er inspireras utanför kontoret.
 • Ät lunch tillsammans med ett Ägarstöd och kom igång med ägardialogen.
 • Ni erhåller boken Ägarguiden – Utveckla din ägarkompetens
 • Fortsätt dialogen i ägargruppen, med Ägarstödet Sverige eller annan rådgivare.
 • Fast pris för upp till 4 ägare. 795kr per tillkommande deltagare.

ÄGARSTÖDET M&A

 

 

M&A

Köp och försäljning av bolag

Vi vill göra skillnad
Vårt engagemang och vår hängivenhet att lyckas är helt avgörande.

Försäljning av verksamheten
Det är ett stort beslutet att komma fram till att du vill sälja ditt företag. En företagsöverlåtelse kräver erfarenhet, kompetens, resurser och tid för att leverera bäst möjliga resultat. Vi tar ansvar för hela processen med planering och förberedelse till kontakter med kända eller okända köpare, analys av indikativa bud, köparens bolagsgranskning (due diligience) samt förhandling ända fram tills att företagsöverlåtelsen är klar.

Maximalt utfall med vårt arbetssätt
Vi arbetar väldigt hands-on och är snabba med att matcha köpare och säljare. Det kan vara en tidskrävande och komplex process som kräver god förståelse för verksamheten och säljarens tankar, men även att sätta sig in i köparens visioner och syfte med förvärvet. Vi ser till att ni som säljare kan vara trygga från start till mål. Vi arbetar under strikt sekretess med vedertagna processer för att uppnå optimalt utfall till så fördelaktiga villkor som möjligt.

Vår ersättningsmodell bygger på att vi hittar en köpare och genomför transaktionen, lyckas vi inte tar vi inte betalt helt enkelt.

Vi anser dessutom att om vi inte lyckats presentera en lämplig köpare inom 90 dagar så skall du som säljare ha rätten att ompröva oss som leverantör. Antingen så kör vi vidare 90 dagar till eller så har du möjlighet att ta tillbaka uppdraget.

Kapitalanskaffning, lån och likviditet

Lån
Då och då uppkommer behov av att tillföra kapital till verksamheten. Det kan gälla tillfälliga eller långsiktiga behov beroende på verksamhetens art och i vilket mognadsläge bolaget befinner sig i.

Vi har kontakter med banker och andra kreditgivare för att bistå med upphandling av lån och andra former av krediter.

Kapitalanskaffning
För ägare som ser behovet av att ta in nya delägare eller professionella investerare så bistår vi med kapitalanskaffning. Vi har ett brett kontaktnät bestående av ängelinvesterare, family offices och andra investeringsintensiva företag och privatpersoner.

Vi har färdiga avtal och arbetar gärna mot så kallad success-fee, dvs vi tar betalt först när vi lyckas.

Överlikviditet
Vi har självklart lösningar för dig som har överlikviditet och önskar placera dessa medel på längre sikt.

ÄGARSTÖDET ETC.

 

Executive Gigs - Våra tjänster - Redovisning

 

Årstjänster och övrigt

Årsredovisning, bokslutsdispositioner och
inkomstdeklaration

0 – 20 anställda – 17 500 kr.

20 – 50 anställda – 25 000 kr.

50 – 100 anställda – 35 000 kr.

Önskar du hjälp med löpande redovisning så
har vi effektiva och digitala lösningar att stötta med.

Rekrytering av styrelseledamöter

Utifrån er kravprofil genomför processen med ansökningar, urval och vi tar fram minst 3 lämpliga kandidater – 37 500 kr.

Styrelseutvärdering

Dags att ta tempen på styrelsen och utvärera vad som kan göras bättre framåt. Vi hanterar frågebatteri, digital enkät och presentation för styrelsen.

Utvärdering av styrelse – 25 000 kr

Utvärdering av Vd – 5 000 kr

Kompletterande djupintervjuer – 2 ooo kr/ledamot